تبلیغاتتعرفه طراحی بنرگیف حرفه ای 15 هزار تومان است

و این تعرفه برای طراحی در هر سایزی یکسان می باشد.

 هزینه طراحی بنر فلش 30 هزار تومان می باشد.

اطلاعیه

 یونس بنا

 

جدیدترین مطالب

«
»