جلسه سوم از آموزشهای Lumion : - پارامترهای Weather - پارامترهای Landscape برای دانلود ویدیو٬ کلیک کنید.
جلسه دوم از آموزشهای Lumion : - تنظیمات اولیه - Load کردن صحنه ها - حرکت در فضای سه بعدی Lumion - قرار دادن موضوعات در صحنه برای دانلود ویدیو٬ کلیک کنید.
جلسه اول از آموزشهای Lumion : - لومیون چیست؟- نحوه نصب و کرک کردن. - آشنایی با محیط نرم افزار برای دانلود ویدیو کلیک کنید.

اطلاعیه

 یونس بنا

 

جدیدترین مطالب

«
»